Pedra Banyoles

És un travertí de tonalitat blanc trencat-beig que s’extreia a la zona de Banyoles i rodalies.

És una pedra sedimentaria calcària, formada bàsicament per calcita.

S’ha utilitzat molt per fer paviments I revestiments exteriors d’edificis.

Disposem de blocs originals I de materials alternatius per realitzar qualsevol tipus de treball.